Vés al contingut

Ivàlua convoca processos per a la provisió de vacants laborals

Darrers dies per presentar candidatures
Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) convoca el procés selectiu per a la provisió de dues places d'analista: 
>Analista 1 / Especialitat Anàlisi Qualitativa 
>Analista 1 / Especialitat Anàlisi Quantitativa

D'altra banda, convoca concurs oposició per a la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit en el marc del procés extraordinari d'estabilització i consolidació derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre:
>Cap Àrea Gestió de Recursos 
>Coordinador/a Afers generals

Es poden consultar les descripcions dels llocs de treball, els requisits de participació, les funcions corresponents a cada vacant, els criteris de valoració, la forma d’ocupació de cada lloc de treball, la forma de presentació de sol·licituds i el procediment de selecció accedint a l'apartat web corresponent.

Apartat Treballa amb Ivàlua / Ofertes laborals