dt., 03/04/2012 - 18:45

Iniciativa internacional per potenciar el paper de la societat civil en l’avaluació

L’organització internacional per a la cooperació en avaluació (IOCE) i l’UNICEF,en associació amb el Grup d’Avaluació de Nacions Unides (UNEG), el PNUD i societats internacionals d’avaluació, entre altres entitats, han posat en marxa una iniciativa per promoure l’avaluació mitjançant entitats de la societat civil i xarxes nacionals i regionals d’avaluació. En particular, la iniciativa té per objectiu potenciar la capacitat de les entitats mencionades per influenciar els governants i la ciutadania sobre la necessitat de basar les polítiques públiques en evidències, junt amb criteris d’equitat social i igualtat de gènere. Els instruments d’actuació que preveu la iniciativa inclouen la identificació, documentació i posada en comú de bones pràctiques i lliçons apreses per les xarxes d’avaluació nacionals i regionals, junt amb el suport i assessorament mutu, entre d’altres. Una de les activitats previstes per 2012 és l’organització d’un fòrum internacional sobre la capacitat per a l’avaluació d’entitats de la societat civil.

 Més informació:  For additional information, please visit www.mymande.org/evalpartners , subscribe to the e-emails notification service available in the website and follow us in Facebook, Twitter, LinkedIn and Google+.