Vés al contingut

Informació sobre organismes internacionals d’avaluació al portal de recursos per a l’avaluació

La secció d’enllaços d’interès del portal de recursos per a l’avaluació s’ha revisat i actualitzat. Els continguts s’han estructurat per tipus d’organisme d’avaluació: associacions professionals d’avaluació, organismes públics d’avaluació, altres organismes de rendició de comptes i altres enllaços d’interès. 

Les associacions professionals d’avaluació tenen com a objectiu fer-ne promoció i contribuir al seu desenvolupament en els contextos institucionals respectius. Treballen per a la millora dels mètodes i de la pràctica de l’avaluació i també per a l’establiment de regles ètiques i de procediments que permetin assegurar-ne la qualitat. Actualment existeixen societats d’avaluació d’àmbit supraestatal, estatal i regional.

Els organismes públics promotors de l’avaluació són aquells que, com Ivàlua, treballen en col·laboració amb les administracions públiques o altres organismes públics responsables d’impulsar polítiques i programes,  per fomentar la cultura de l’avaluació en els seus àmbits respectius. Aquests organismes poden també realitzar avaluacions, determinar quins programes seran avaluats o estar  implicats en activitats d’investigació sobre l’avaluació. S’hi inclouen unitats d’avaluació d’organismes multilaterals, àmbit on la funció d’avaluació està especialment desenvolupada.

En els nivells nacional, regional i local, normalment trobem organismes dedicats exclusivament a l’avaluació i/o a la seva promoció junt amb altres  que utilitzen l’avaluació entre altres eines de rendició de comptes i de millora de l’acció pública.