dl., 07/05/2012 - 12:07

Increment significatiu de la utilització del Portal de recursos per a l’avaluació

El portal www.ivalua.cat, posat en marxa el mes de març de 2010, va tancar el desembre de 2011 amb prop de 90.000 visites i 4 milions i mig de pàgines vistes. Durant el primer quadrimestre d’aquest any 2012 segueix la tendència a l’alça tant del nombre de visites com del nombre de pàgines vistes, així com del temps de permanència al web. Les visites d’aquest quadrimestre han augmentat un 15% respecte al mateix període de l’any passat -arribant gairebé a les 20.000- any en que ja s’havien incrementat un 63 % respecte a 2010. Pel que fa al nombre de pàgines vistes durant aquest primer quadrimestre la xifra se situa prop del milió i mig, més del doble de la xifra registrada en el mateix període de l’any passat.

El web segueix oferint els serveis disponibles segons el perfil de l’usuari: agenda i novetats al voltant de l’avaluació de polítiques públiques; informació sobre les activitats formatives d’Ivàlua; informes d’avaluació realitzats per Ivàlua; accés a la documentació generada per les diferents jornades organitzades per Ivàlua; accés al centre de documentació; difusió de guies, metodologies i bones pràctiques; informació institucional; accés al Banc d’avaluadors; accés a l’entorn intranet / extranet per a aquells projectes o activitats que requereixen de treball col·laboratiu; serveis d’alerta de DSI (difusió selectiva de la informació), etc. Més recentment s’han centrat els esforços en un major desenvolupament de l’entorn multimèdia, l’obertura de canals 2.0 i la implantació d’un mòdul de disseny, confecció i enviament de Newsletters de difusió d’actes, publicacions i novetats. Podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments a webmaster@ivalua.cat.