dl., 12/11/2012 - 11:03

Els experiments socials com a motor d’innovació pública en temps de crisi, a "Avaluació per al bon govern"

Ja  podeu accedir als continguts del tercer i quart números de la revista electrònica "Avaluació per al bon govern", una publicació periòdica que vol facilitar als responsables de polítiques públiques i programes socials informació sobre aspectes diversos de l’avaluació: els seus enfocaments, els seus mètodes, les fonts d’informació disponibles per dur-la a terme, les polítiques existents per impulsar-la a altres països, l’opinió d’avaluadors experts, la revisió i síntesi d’articles especialment influents, etc.

En aquesta ocasió es presenten dos números junts atès que tots dos ofereixen perspectives diferents sobre un mateix tema: els experiments socials i la seva importància per valorar l’efectivitat de les polítiques públiques. El primer és de David Casado, analista d’Ivàlua, que sota el títol “Per què no avaluem les polítiques públiques com els fàrmacs? Una aposta per l’experimentació social”, defineix aquestes pràctiques, posa exemples de la seva aplicació a altres països i argumenta a favor de la seva aplicació a Catalunya. El segon article, redactat per Blanca Lázaro, directora executiva de l’Institut, porta per títol “Les Noves Formes d’Inversió social com a motor d’Innovació de les Polítiques Públiques”, i en ell es descriuen i analitzen algunes fórmules recents d’impuls institucional d’aquestes pràctiques a països de l’OCDE.  

A través de la divulgació d’informació sobre aquests i altres aspectes, la revista vol contribuir a desenvolupar la cultura de l’avaluació al sector públic i al tercer sector social, i a avançar vers la seva pràctica sistemàtica a Catalunya.