dc., 05/02/2020 - 01:00

El Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020 dedica un capítol a l’avaluació

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

 

  • La introducció d’aquest capítol sobre avaluació suposa un gran avenç en matèria d’institucionalització de l’avaluació

  • Prioritza les actuacions en matèria d’avaluació i estableix els criteris i la sistemàtica d’avaluació de les polítiques que l’administració catalana

  • Reconeix la tasca avaluadora de diferents organismes com Ivàlua

El Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020, també conegut com a llei d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat que està pendent d’aprovació per part del Parlament de Catalunya, dedica un capítol a l’avaluació de les polítiques públiques. El text recull els criteris i la sistemàtica d’avaluació de les polítiques que l’administració catalana ha anat incorporant a la seva gestió de govern durant els darrers anys mitjançant el treball d’organismes com Ivàlua, AQuAS o el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, entre d’altres.

 

La introducció d’aquest capítol sobre avaluació suposa un gran avenç en matèria d’institucionalització de l’avaluació ja que prioritza les actuacions en matèria d’avaluació i estableix els criteris i la sistemàtica d’avaluació de les polítiques que du a terme l’administració catalana.

Notícia Generalitat de Catalunya