dl., 20/01/2020 - 01:00

El govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l'estratègia de lluita contra la corrupció que ha comptat amb l’assessorament d’Ivàlua

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Els darrers mesos Ivàlua ha assessorat el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals  i Transparència en la introducció de l’evidència en un procés participatiu que ha servit per definir l’estratègia contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública que s’acaba d’aprovar per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquesta estratègia té l’objectiu de recuperar i mantenir la confiança de la ciutadania en les seves institucions a través de 25 accions en diferents àmbits. En el procés participatiu hi han participat els departaments de la Generalitat i institucions, la societat civil i experts en la matèria.

La col·laboració d’Ivàlua amb la Secretaria de Transparència i Govern Obert ha consistit en la realització d’una revisió de l’evidència existent sobre estratègies marc de caire internacional que actualment s’empren per lluitar contra la corrupció. L’objectiu d’aquesta revisió ha estat, posant la mirada en d’altres indrets i països, recopilar l’evidència més important sobre polítiques i estratègies marc que actualment s’estan portant a terme per lluitar contra la corrupció.

L’informe científic sobre estratègies internacionals contra la corrupció i el frau, impulsat per Ivàlua i que ha comptat amb els experts Elena Costas i Victor Lapuente de KSnet assenyala quines són les estratègies i mesures  que han funcionat en altres entorns per a lluitar contra la corrupció per part dels governs. L’aposta del Govern, a través de  Secretaria de Transparència i Govern Obert, en defensa de la qualitat democràtica té en compte aquests estudis internacionals, recomanacions d’organismes i professionals independents i els trasllada en polítiques i actuacions.

En relació a l’estratègia de lluita contra la corrupció i integritat pública es poden consultar els següents materials: 

Coordinació Ivàlua: Jordi Sanz