Vés al contingut

Directrius sobre les normes d’accés obert a publicacions i dades científiques

La Comissió Europea (CE) ha editat recentment les directrius «Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020».

Les directrius desenvolupen el concepte d’accés obert que s’inclou dins el seu programa Horizon 2020. En aquest document s’anomenen quatre avantatges principals de l’accés obert: millorar la qualitat dels resultats, comparant amb investigacions anteriors; major eficiència, ja que es potencia la col·laboració i s’evita malbaratar recursos; un creixement elevat, perquè s’innova i s’arriba abans al mercat; i millora la transparència del procés científic, ja que els ciutadans i la societat hi participen.

FONT: Blog de l’Observatori de la Recerca (IEC)

Més informació

[Español]