De a

Webinar 6 | Com contribueix l’avaluació econòmica a la presa de decisions en l’actual crisi? La priorització de les polítiques per maximitzar el benestar de la societat