De a

Seminari Internacional. Èxit, fracàs i abandonament escolar: factors polítics, institucionals i subjectius.