De a

Presentació de la publicació "Bones pràctiques en transparència administrativa i bon govern" Fundació Catalunya Europa