De a

Pla de formació Ivàlua | Curs Introducció a l'anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques