De a

Jornada: El com, el què i el per a què de l’avaluació de l’alumnat: evidències i propostes [QUÈ FUNCIONA EN EDUCACIÓ?]