De a

Jornada del Consorci de Salut de Catalunya (CSC) sobre el model d’atenció persones amb necessitats complexes