De a

Jornada d'actualització estadística, organitzada pel COLPIS i l'Idescat