De a

Inauguració del Centre Campbell del Regne Unit i Irlanda