De a

I Jornada d'avaluació econòmica de polítiques públiques. L’ús de l'avaluació econòmica per a la presa de decisions al sector públic: Què cal canviar?