De a

I Jornada d'avaluació de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya