De a

Aula oberta / Webinar QFE 19 Escoles que fan xarxa: com impacten en els aprenentatges de l’alumnat? | Projecte conjunt d’Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill

El treball en xarxa entre escoles es veu com una estratègia per facilitar la circulació de coneixement i l’aprenentatge entre iguals, per donar resposta a situacions complexes, per afrontar nous reptes o impulsar canvis relacionats amb les millores educatives. Alhora, les xarxes també es veuen com una via per a la compartició de recursos que ajudi a donar resposta a aquests reptes.

Aula Oberta | Webinar:
Escoles que fan xarxa: com impacten en els aprenentatges de l’alumnat?
15 desembre | 18-19.30h

Més informació i inscripcions