De a

2012-2015, 3 anys del Fons de Solidaritat. Presentació de l’Informe d’Avaluació del Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona