Pasar al contenido principal

L’ACUP i Ivàlua presenten la primera Guia per a l’avaluació de la innovació docent universitària

• La Guia per a l’avaluació de la innovació docent universitària té com a principal objectiu aportar elements per poder avaluar l’impacte i la transferència de la innovació docent universitària de manera sistemàtica.
• La Guia ha estat elaborada amb l’experiència en processos d’avaluació d’Ivàlua, el treball conjunt de les vuit universitats públiques catalanes i el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat.
Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) presenten la Guia per a l’avaluació de la innovació docent universitària,  fins ara inèdita, elaborada conjuntament amb les vuit universitats públiques catalanes.

Fa molts anys que les vuit universitats públiques de Catalunya col·laboren, a través de l’ACUP i amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat), en el terreny de la millora i la innovació docent. Entre els anys 2020 i 2021, l’ACUP va dur a terme l’informe titulat La innovació docent a les universitats públiques de Catalunya per a fer una radiografia global de la innovació docent i que va permetre dibuixar un mapa de tot allò que s’havia fet amb la voluntat d’ajudar a sistematitzar-ho.

D’entre les conclusions de l’informe esmentat es constata la llarga tradició de les universitats en el camp de la millora i la innovació docent, definint-la, però, des d’una gran heterogeneïtat, atomització i amb una experiència limitada en processos d’avaluació de l’impacte o resultats de les pròpies experiències d’innovació docent. És precisament aquesta manca d’un marc sistemàtic compartit en termes d’avaluació d’impacte el que motiva el darrer projecte conjunt per a l’elaboració, durant els anys 2022-2023, de la Guia per a l’avaluació de la innovació docent universitària

Aquesta a Guia té com a principal objectiu aportar elements per poder avaluar l’impacte i la transferència de la innovació docent universitària de manera sistemàtica, imprescindible per a prendre decisions per a la millora continua de la docència i l’aprenentatge de l’estudiantat.

Per a fer-la possible s’ha comptat amb la col·laboració d’Ivàlua, institució especialitzada en avaluació de polítiques públiques, que ha permès relacionar per primera vegada i de forma pionera l’avaluació i la innovació universitària. 

La Guia s’adreça als equips i persones encarregades d’impulsar i avaluar la innovació docent universitària. L’estructura respon a una seqüència lògica en la qual, primerament, es promou la reflexió sobre el concepte d’innovació docent i, seguidament, s’explica gradualment el procés per a l’avaluació de la innovació docent universitària. Es presenten les fases, es concreten les variables que hi intervenen i s’ofereixen indicadors per a la correcta incorporació de l’avaluació al llarg de la creació i posada en marxa dels projectes d’innovació institucionals i pedagògics. La Guia incorpora elements dels diferents tipus d’avaluacions existents: avaluació de necessitats, avaluació de disseny, avaluació d’implementació i avaluació d’impacte Per acabar, es presenten els criteris per a mesurar l’èxit dels resultats dels projectes d’innovació institucional per al conjunt de la universitat. La guia ha comptat amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat.

Guia per a l’avaluació de la innovació docent universitària