Pasar al contenido principal

Ivàlua va augmentar la formació en avaluació al 2023 per contribuir a la seva institucionalització i capacitar els professionals de les polítiques públiques

- Al 2023 es van impartir un 15% més d’hores de formació que l’any anterior.
- Les formacions registren un total de 338 persones participants, que conformen un públic divers. La gran majoria treballa a l’Administració de la Generalitat i ocupen càrrecs tècnics.
- L’estratègia formativa d’Ivàlua inclou sessions sobre avaluació tant per al personal tècnic com per als comandaments i decisors de les administracions, així com per estudiants de les polítiques públiques.
Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Ivàlua, a través de la formació en avaluació, contribueix a la seva institucionalització que és un dels objectius més rellevants de la seva missió institucional. Durant el 2023 Ivàlua ha impartit més de 140 hores de formació. Aquesta dedicació és un 14,92% més alta que al 2022 fruit de l’aposta d’Ivàlua de contribuir a la capacitació en avaluació dels professionals que treballen amb les polítiques públiques. 

La formació d’Ivàlua s’estructura en diferents nivells segons el públics a qui van dirigits per tal de cobrir diferents necessitats i nivells d’aprofundiment en avaluació: per al personal tècnic de les administracions i les entitats del tercer sector amb l’objectiu d’enfortir l’impuls i gestió d’encàrrecs i realització d’avaluacions des de les organitzacions que implementen polítiques públiques (75% de dedicació); pel personal directiu, per contribuir a la institucionalització de la cultura de l’avaluació en el si de les organitzacions i impulsar demandes d’avaluació (17% de dedicació); i pels estudiants de l’àmbit de les polítiques públiques, per crear cantera d’analistes en avaluació i poder nodrir les necessitats de professionals de les administracions, les entitats i les empreses consultores especialitzades (9% de dedicació).Les formacions s’han promogut des de diferents institucions públiques i des d’organitzacions del tercer sector. La major part de les persones participants treballen a l’Administració de la Generalitat (70%). La resta de formacions han anat destinades al personal vinculat al Parlament (11%), i a treballadors/es d’Administracions locals (6%) o d’entitats del tercer sector (3%). Així mateix, algunes institucions acadèmiques han volgut oferir formació en avaluació a l’alumnat de màster, representant el 9% de les persones participants segons àmbit. 

Per a fer-ho possible, els analistes d’Ivàlua imparteixen cursos propis a demanda de les administracions i entitats i participen en programes formatius d’altres organitzacions públiques com l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o l’Àrea d’Avaluació econòmica de Polítiques públiques del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat o la Diputació de Barcelona i diferents ens locals; de les universitats catalanes (com la UPF, institució membre del consell rector d’Ivàlua, la UB i la UAB); i d’entitats del tercer sector que implementen intervencions en benefici de la societat, entre d’altres.

 

Apartat Formació Ivàlua