Pasar al contenido principal

Oferta pública ordinària d'ocupació

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2022 i per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector, d'1 de desembre de 2022, pel qual s'aprova l'oferta pública ordinària d'ocupació de 2022 al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

Mitjançant aquesta resolució s’aprova l’oferta pública corresponent a les places que sortiran en la convocatòria ordinària d'ocupació al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques de 2022 corresponent als llocs de treball i places que s'hi especifiquen en l'annex.