Pasar al contenido principal

L’escola d’administració de Catalunya (EAPC) presenta publicacions sobre el treball col·laboratiu en recerca i sobre polítiques per fer front al canvi climàtic

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Marc competencial per al treball col·laboratiu en recerca i innovació

La publicació Marc competencial per al treball col·laboratiu en recerca i innovació que forma part de la col·lecció Eines per als Recursos Humans descriu les funcions que cal exercir en processos col·laboratius de recerca i innovació encaminats a la transformació i millora de les administracions públiques, identifica deu competències clau per als membres dels equips, i posa les bases per a un futur programa específic de desenvolupament competencial en aquests àmbits.

Enllaç Marc competencial per al treball col·laboratiu en recerca i innovació

 

EPuM sobre el canvi climàtic i què es pot fer des de l’Administració per fer-hi front

El número 18 de la revista European Public Mosaic (EPuM). Open Journal on Public Service està dedicat al canvi climàtic i al paper que poden jugar els governs i les administracions davant d’aquesta emergència climàtica i dels efectes de l’escalfament global. També inclou unes bones pràctiques, noves tendències i flaixos d’actualitat sobre aquest tema.

Enllaç EpUM

Enllaç Publicació 18 EpUM