Pasar al contenido principal

Ivàlua presenta l’avaluació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) que analitza quins factors condicionen la implementació del servei als territoris

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
  • El SAD té per objectiu donar suport a les persones a la seva llar, i potenciar la seva integració i autonomia en el seu entorn familiar i comunitari.

  • L’avaluació evidencia una elevada diversitat local en la cobertura i la intensitat del SAD que produeix desigualtats en l’accés al servei, la seva qualitat, així com desigualtats de gènere.

  • L’avaluació també ha estudiat el funcionament del SAD durant els mesos de confinament estricte per la crisi sanitària de la Covid-19.

 

Ivàlua presenta l’avaluació de la implementació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) que dona suport a persones en situació de dependència o de risc social amb l’objectiu de potenciar la integració i autonomia en el seu entorn familiar i comunitari. L’avaluació ha analitzat, per l’elevada variabilitat local en la implementació del servei, la cobertura i intensitat del servei, i els factors que l’expliquen. Al mateix temps, ha analitzat a fons el SAD Social i la seva relació amb el SAD Dependència. L’avaluació evidencia la inexistència d’objectius clars i l’elevada diversitat local en la cobertura i la intensitat del SAD que produeix desigualtats en l’accés al servei, la seva qualitat, així com desigualtats de gènere. S’ha constatat també un desdibuixament de les funcions del SAD Social perquè acaba cobrint situacions de manca d’autonomia i envelliment degut a la lentitud de la tramitació de dependència. Arran de l’avaluació, es recomana reforçar la coherència interna de la política, elaborant un teoria del canvi compartida, revertir les desigualtats i incorporar la perspectiva de gènere i interseccional, així com millorar la qualitat de les dades. Amb relació a l’avaluació d’impacte del confinament estricte provocat per la Covid-19 al març del 2020 constata que les unitats familiars ateses pel SAD dependència es van veure reduïdes en un 6%, mentre que les unitats familiars ateses pel servei del SAD social no es van reduir.

 

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)

El SAD presenta una alta variabilitat local en implementar-se de manera independent a cada Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS), en total 105 a Catalunya. És un servei amb diverses modalitats d’accés: el servei vinculat a la denominada llei de dependència i el SAD amb objectius socials i educatius que atén a persones en risc social. El SAD és una política pública complexa -pels actors que hi participen, perquè dona resposta a situacions complexes i molt diferents, entre altres- i que té una cobertura i intensitat encara insuficients davant d'unes necessitats de cures cada cop més diverses i en expansió.

 

Avaluació de la implementació

L’avaluació de la implementació constata una elevada variabilitat local que, lluny de reflectir diferents realitats socials, reflecteix situacions de desigualtat en el seu accés i en la seva qualitat. Aquesta situació s’associa a la inexistència d’objectius clars que fonamentin la política. L’avaluació també constata un desdibuixament de les funcions socioeducatives del SAD Social, en part provocat per la falta d’encaix entre la Llei de la dependència i el funcionament del SAD anterior a aquesta. Això podria perjudicar a altres col·lectius que podrien necessitar un suport al propi domicili en aquesta modalitat socioeducativa (persones amb malalties mentals, famílies i infància en risc, situacions de vulnerabilitat, etc.). Es detecta un espai de millora en la governança que podria influir positivament en les problemàtiques esmentades, on la Generalitat exercís lideratge establint la direcció de la política, actuant com a espai aglutinador, i deixant en mans dels ens locals la gestió per tal d’adaptar el servei a les necessitats locals. Concretament, els resultats es poden resumir així:

  • Coexisteixen diferents concepcions del SAD que dona lloc a una inexistència d’objectius clars i una política amb una coherència interna limitada.

  • La cobertura i intensitat del SAD als territoris és molt variable, una flexibilitat que no sempre es justifica per adaptar-se a cada context sinó que reflecteix desigualtats en el seu accés, qualitat, així com desigualtats de gènere.

  • Les desigualtats de gènere es reflecteixen en el SAD, tant per la inexistència de perspectiva de gènere en el seu disseny i implementació com per les condicions laborals d’un servei enormement feminitzat.

  • La modalitat de SAD social presenta una gran diversitat i, en general, ha anat perdent els seus objectius de perfil socioeducatiu i s’ha focalitzat en l’envelliment i dependència.

  • Durant el confinament domiciliari produït per la crisi de la Covid19 les famílies ateses al SAD dependència es van reduir en un 6%, mentre que les atencions del SAD social no es van reduir significativament.

 

Apartat web avaluació SAD

Policy brief SAD

Infografia SAD