Pasar al contenido principal

Els organismes de cooperació al desenvolupament de la Generalitat dissenyen un Pla d’avaluacions 2021-22 amb l’assessorament d’Ivàlua

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament planifiquen les seves avaluacions a dos anys vista per a una presa de decisions basada en l’evidència.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) han aprovat un Pla d’avaluacions 2021-22 amb l’assessorament d’Ivàlua.

L’acció s’emmarca en el conveni de col·laboració 2020-2022 entre Ivàlua i els organismes de cooperació de la Generalitat de Catalunya, signat l’octubre de 2020, amb l’objectiu de promoure la cultura de l’avaluació i l’ús de l’evidència en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament catalana.

En el Pla d'avaluacions s’inscriuen 9 avaluacions, 4 a realitzar el 2021 i 5 el 2022. Les avaluacions tenen enfocaments diferents segons l'objecte d'avaluació, la fase d'implementació en què es troba, les dades de què es disposa o el tipus d'informació que es vol extreure.

Els resultats i recomanacions obtingudes a partir de les avaluacions serviran per nodrir el nou Pla director 2023-26 que tindrà com a objectiu seguir avançant per assolir una cooperació de banda ampla al 2030.

L’elaboració i execució del Pla d’avaluacions constitueix un dels quatre eixos que contempla el conveni entre Ivàlua-ACCD i DGCD. Els altres tres eixos són la promoció d’avaluacions amb propòsit d’ús, accions per a acostar l’evidència a la presa de decisions i la difusió de la cultura de l’avaluació i l’ús de l’evidència.

El conveni respon a la voluntat de l’ACCD i la DGCD de poder identificar les necessitats d’evidència lligades al disseny, planificació i implementació de la política pública i prioritzar-les d’acord amb criteris estratègics, d’avaluabilitat i de potencial d’ús.

Prioritzar les activitats a avaluar i agendar-les, així com elaborar avaluacions amb una perspectiva a llarg termini, són aspectes clau per a què les avaluacions s’incorporin al cicle de les polítiques públiques i per a què informin la presa de decisions.

Assessorament als organismes de cooperació per a promoure la cultura de l’avaluació

Pla d’avaluacions de la cooperació catalana al desenvolupament

Policy brief Plans d’avaluacions a partir de l’exemple de la cooperació catalana al desenvolupament