Pasar al contenido principal

Assessorament a la Fundació Obertament en les activitats d'avaluació del projecte Lluita contra l'estigma

La Fundació Obertament es va crear l’any 2010 amb la missió de lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones pel fet de tenir alguna problemàtica de salut mental. L’any 2013, la fundació va encarregar l’avaluació del seu projecte Lluita contra l’estigma al Grup de recerca en Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA) de la Fundació Sant Joan de Déu, i a Ivàlua la supervisió d’aquesta avaluació. En aquest marc, Ivàlua ha revisat i validat durant l’any 2017 els informes d’avaluació elaborats pel grup PRISMA.

Revisar els documents d’avaluació del mateix programa elaborats per Grup Prisma de Fundació Sant Joan de Déu per la Recerca i la Docència. La col.laboració del projecte seguirà fins l’any 2017 en una doble vessant: revisió de les avaluacions i recomanacions per la millora del programa.