Pasar al contenido principal

Nova edició de l’Índex de Transparència de Comunitats Autònomes de Transparency International Espanya (INCAU)

Catalunya obté 98,1 punts en l’Índex de Transparència de Comunitats Autònomes de Transparency International Espanya (INCAU). Aquest Índex té un doble objectiu: d'una banda, realitzar una avaluació del nivell de transparència dels governs de les diferents comunitats autònomes, i de l’altra, impulsar i propiciar l'augment de la informació que aquestes institucions ofereixen als ciutadans i la societat en el seu conjunt.

En aquesta quarta edició s'ha procedit a l'avaluació de la transparència de les disset comunitats autònomes espanyoles, o més concretament dels governs responsables d'aquestes CCAA. El procediment es basa fonamentalment en contrastar si aquestes institucions publiquen la informació relativa a un conjunt de 80 indicadors, que tracten d'abastar les àrees més importants de la informació que els responsables del govern d'una comunitat autònoma haurien de posar públicament a disposició de la societat. En la selecció d'aquests 80 indicadors hi ha col·laborat especialistes i tècnics de nombroses institucions.

Més informació >>

FONT: Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU)