Pasar al contenido principal

Noves publicacions sobre Salut i Educació de l’OECD

Recentment  l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat dos nous informes sobre l’estat de la salut i l’educació a Europa. El primer, “Health at a Glance 2016” proporciona comparacions internacionals sobre l'estat de salut, factors de risc per a la salut, dades de la despesa en salut, accés a l'atenció i la qualitat de l'atenció. Espanya, se situa en primer lloc respecte a l'esperança de vida per davant de la resta de 28 països europeus, després de millores estables en les últimes dècades. Tot i això, més de la meitat dels anys viscuts a partir dels 65 anys es viuen amb algun tipus de problema de salut o discapacitat, el que augmenta la pressió en els sistemes de salut i les cures a llarg termini.
Més esforços són necessaris per reduir factors de risc per a la salut, promoure un envelliment més saludable i reduir les desigualtats sanitàries entre els diferents grups socioeconòmics.

El segon, “Education at a Glance: OECD Indicators” és el títol d’una nova entrega de la publicació de l’OECD, que ofereix una  visió panoràmica i una comparativa internacional dels resultats del sector de l’educació a tot el món. Proporciona dades sobre l'estructura, les finances i el rendiment dels sistemes educatius en els 35 països de l'OECD i altres països associats.

FONT:  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)