Pasar al contenido principal

Identificació i selecció d’avaluacions a realitzar directament per Ivàlua l’any 2011

En el marc de la seva missió de promoció de l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya, Ivàlua porta a terme directament avaluacions amb els objectius següents: 

  • Obrir camí a l’avaluació de polítiques públiques en àmbits on no s’hagi portat a terme anteriorment, o bé s’hagi realitzat amb limitacions importants (disponibilitat i/o accés a informació administrativa rellevant, models d’anàlisi emprats, abast temporal contemplat, etc.).
     
  • Realitzar avaluacions innovadores, promovent enfocaments pluridisciplinars,  la utilització simultània de tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives, etc.
     
  • Promoure la implicació activa de l’alta direcció de l’Administració en el procés d’avaluació i fomentar la difusió pública dels resultats. 
     
  • Detectar necessitats per al desenvolupament de l’avaluació a les administracions catalanes (ja siguin tècniques, organitzatives, relatives a sistemes d’informació, etc.), la qual cosa constitueix la finalitat principal de l’Institut. 

Per ordenar i donar transparència a la detecció i selecció de projectes d’avaluació a ser inclosos en el Pla de Treball 2011 d’Ivàlua, obrim un període per a la recepció de propostes per part de les administracions públiques catalanes. 

La data límit per a la presentació de propostes és el 30 de setembre, inclòs. 

Més informació