Introducció als mètodes qualitatius aplicats a l'avaluació de polítiques públiques

Cursos relacionats

  • Máster Propio en Evaluación de Programas y Políticas Públicas | Universidad Complutense de Madrid) | Participació d’Ivàlua en el Seminario La institucionalización de la Evaluación
  • Postgrau en Direcció i Gestió Públiques | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Curs Avaluació Econòmica i Política Sanitària | Fundació Sant Joan de Deu