dc., 17/03/2021 - 11:01

Ivàlua participa al VIII Congrés Red Espanyola de Políticas Sociales (REPS) presentant els resultats de les avaluacions de la XHIB i Primer la Llar

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Ivàlua ha comptat amb dues intervencions al Congrés REPS de la Red Española de Políticas que sota el títol “Cuidar la vida, garantir la inclusió i conviure en la diversitat: consens i reptes” s’ha celebrat fa uns dies a Bilbao. Els analistes Anna Segura i Marçal Farré han exposat les conclusions de l’avaluació de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB), i Jordi Sanz de l’avaluació de Primer la Llar, ambdós programes impulsats per l’Ajuntament de Barcelona.

Les ponències han servit per posar de manifest la importància de realitzar avaluacions periòdiques per tal de millorar el rendiment d’aquests programes i per reformular les polítiques aplicades per aconseguir els objectius desitjats i sobre les persones indicades de ser subjectes beneficiats. Com a grans conclusions, respecte al XHIB es va identificar que una quarta part dels usuaris no eren públic objectiu, mentre que el Housing First presenta millores a mig termini, però no són sostingudes en el temps.

El Congrés REPS (Red Espanyola de Políticas Sociales) s’ha celebrat en format híbrid els dies 15, 16 i 17 de març a Bilbao organitzant 34 taules de treball simultànies i més de 350 ponències. Ivàlua ha participat en les taules 2.1. “Valoració, segmentació i diagnòstic” i en la 4.1. “Un necessari canvi de perspectiva dels sense llar: centrat en la prevenció i que contempli la revisió de models”.

 

Avaluació Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB)

En la ponència dels analistes Anna Segura Lladó i Marçal Farré i Ribas es va exposar l’avaluació de la XHIB realitzada l’any 2020, una iniciativa plantejada per un conjunt d’entitats que gestionen habitatges d’inclusió, que concedeix un habitatge amb un suport i/o seguiment socioeducatiu. L’avaluació conclou que  una tercera part de les unitats de convivència usuàries d’un habitatge d’inclusió no s’adrecen  el perfil diana teòric del servei, ja sigui perquè són completament autònomes, i per tant no requereixen el suport socioeducatiu, o bé perquè disposen de recursos econòmics suficients per accedir a un habitatge adequat.

La segmentació aplicada fins al moment mostra la necessitat d’implementar polítiques complementàries amb l’objectiu de facilitar sortides segures i aconseguir una major reciprocitat entre els recursos disponibles i les necessitats.

La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB) aglomera un important nombre d’entitats socials que gestionen habitatges per atendre persones i famílies en situació d’exclusió residencial i social. La seva missió és esdevenir un espai de reflexió i coordinació del conjunt d’agents que treballen en l’àmbit dels habitatges d’inclusió, fomentant la seva complementarietat i l’acció conjunta i proporcionant una visió global dels recursos residencials a la ciutat.

Avaluació Xarxa d’Habitatges Inclusió de Barcelona (2019)

Avaluació Xarxa d’Habitatges Inclusió de Barcelona (2016)

Avaluació Primer la Llar 

La ponència de l’analista Jordi Sanz s’ha plantejat amb la idea de respondre si el programa Primer la Llar (Housing First) és o no una solució definitiva al sensellarisme de llarga trajectòria, el que conformen persones majoritàriament sense llar i amb problemes de salut mental i/o addiccions. La proporció immediata d’una llar és el tret diferencial d’aquesta iniciativa respecte a altres, però segons l’avaluació realitzada per Ivàlua no és una solució que presenti beneficis sostinguts al llarg del temps. En l’experiment en qüestió s’ha realitzat l’aleatorització de 120 candidats presentats, als quals s’ha recollit informació al llarg de 19 mesos i 27 mesos després de l’inici del programa.

Tanmateix, l’avaluació conclou que l’accés incondicional a una llar pot ser beneficiós a curt termini, ja que els entrevistats als 19 mesos presenten millores en la qualitat de vida, així com recuperació personal però no en les relacions socials. Perquè el programa fos un èxit Sanz planteja incloure serveix addicionals perquè les millores siguin perllongades en el temps en edicions futures del programa Housing First (en català, Primer la Llar).

Programa Primer la Llar

Web REPS