Pasar al contenido principal
Accedir al perfil

Pau-Robert Alvarez Alcoz

Administracions públiques , Cultura , Promoció econòmica

Organització: Generalitat de Catalunya

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives

Àmbit professional: Administració Pública