Pasar al contenido principal
Accedir al perfil

Luis Fernández Sánchez

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Educació , Habitatge , Ocupació i emprenedoria

Organització: Daleph

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Consultoria


Telèfon de contacte: 609018455

LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/luis-fern%C3%A1ndez-s%C3%A1nchez-a744a2166

Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, postgrau en Anàlisi de Dades per a l'Anàlisi Polític i la Gestió Pública per la Universitat de Barcelona i Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha treballat com a auditor financer i programador. Actualment treballa com a consultor d'estudi i avaluació de polítiques públiques a Daleph. Les seves àrees d’interès són les polítiques d'habitatge, educació, ocupació i reducció de les desigualtats.