Pasar al contenido principal
Accedir al perfil

María Laffaire

Afers socials i desigualtat , Educació , Habitatge , Ocupació i emprenedoria

Organització: KSNET

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Consultoria