Accedir al perfil

Jordi Sanz

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Educació , Habitatge , Ocupació i emprenedoria , Salut

Organització: Ivàlua

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Agències d’avaluació


LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/jordi-sanz-14715610

Twitter: @jordisanz_cat