Vés al contingut

Caracterització de les famílies en risc de pobresa

Estudi dels trets socioeconòmics principals de la població de Catalunya en risc de pobresa a partir de les dades de la ”Encuesta de Condiciones de Vida" corresponent a l'any 2015.

Es realitza una primera anàlisi quantitativa de la distribució de variables tant de caire individual com a nivell de llar de la població catalana en risc de pobresa. Amb una finalitat semblant, es compara la població catalana en risc de pobresa i la resta de la població.

Documents

Descriure els trets socioeconòmics principals de la població de Catalunya en risc de pobresa amb la finalitat de disposar d’elements per al disseny de polítiques públiques adreçades a aquest col·lectiu específic de persones.
En relació a les característiques dels individus i llars en risc de pobresa cal destacar que el 50,97% són dones, l’edat mitjana és de 43,8 anys, el 67% va néixer a l’estat espanyol i un 77,01% té nacionalitat d’algun país de la UE.
Pel que fa al nivell d'estudis, el 66,16% té estudis inferiors o equivalents a l’ESO, el 21,58% ha completat l’educació post-secundària i el 12,25% compta amb estudis universitaris finalitzats.
En referència a l'ocupació laboral, un 30,03% de les persones en risc de pobresa treballa durant l’any en curs; en altres paraules, tenir una feina no garanteix la sortida de la pobresa.
Pel que fa a la composició de les llars en risc de pobresa, aquestes són més grans i tenen més persones de menys de 14 anys. La proporció de llars en risc de pobresa amb menors de 14 anys és 21,91 punts percentuals superior a la corresponent a les llars amb renda per sobre de la mediana.