dc., 05/09/2018 - 17:07

La renovació del conveni de col·laboració entre Ivàlua i l’EAPC amplia la presència de l’avaluació en la formació als treballadors de la Generalitat

La renovació del conveni de col·laboració entre Ivàlua - Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) té com a objectiu seguir avançant en la promoció de la cultura de l’avaluació a les administracions públiques i millorar les habilitats per a l’avaluació del personal de la Generalitat. La contribució d’Ivàlua permet a l’EAPC millorar la presència de l’avaluació en la formació interna, tot ampliant l’abast de forma transversal a tots els departaments i a tots els nivells professionals de l’administració de la Generalitat. El director; Marc Balaguer, i analistes d’Ivàlua continuen dissenyant i impartint cursos en matèria d’avaluació en el marc de l’EAPC on al llarg del que portem de 2018 hi han participat 124 alumnes i s’han cursat 69 hores lectives.

D’altra banda, també comporta que Ivàlua col·labori en el Màster en Direcció Pública i faci el seguiment de la seva implementació del que consisteix no només en fer una avaluació de la qualitat d’aquests estudis, sinó també explorar si hi ha hagut una transferència de coneixement a les institucions públiques on treballen les persones que el cursen. Ivàlua també ha assessorat l’EAPC per millorar la presència de l’avaluació l’avaluació i el seu vincle amb les activitats de recerca.

La renovació suposa la constatació del bon funcionament amb resultat positiu de l’anterior acord signat al 2017. Fins ara Ivàlua havia realitzat un estudi sobre les competències de les persones amb càrrecs de direcció pública a Catalunya. Aquesta identificació ha servit a l’EAPC per definir estratègies de formació adequades per a donar-hi resposta, formacions concretes sobre avaluació en què hi participa Ivàlua.

Aquest conjunt d’accions de col·laboració responen a l’objectiu que l’avaluació dels programes i polítiques sigui un element central en la tasca dels treballadors públics, i que s’incorporin en la dinàmica de l’administració pública els aprenentatges fets en base als seus resultats en vistes a assolir unes polítiques públiques més eficaces i eficients.