Vés al contingut

El pla anual d’actuacions d’Ivàlua pel 2023 se centra en l’avaluació d’intervencions clau de caràcter econòmic i social

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
 • Enguany s’estan avaluant més de 20 intervencions i es realitzaran més de 10 assessoraments
 • Les temàtiques més tractades fan referència a polítiques públiques dels àmbits afers socials i desigualtat, educació, ocupació, habitatge i salut

Ivàlua contribueix amb el seu Pla Anual d’Actuacions a la millora de les grans problemàtiques socials i econòmiques de Catalunya. En aquest sentit, s’avaluen principalment polítiques relacionades amb afers socials i desigualtat, educació, ocupació, habitatge i salut, així com de caràcter mediambiental o d’igualtat de gènere. Més de 20 avaluacions i 10 assessoraments contribuiran a transformar la societat a través de la millora de les polítiques públiques: quantificant les necessitats a les que fan front, ajustant el seu disseny o la manera d’implementar-les i mesurant-ne l’efectivitat i eficiència per tal de millorar-les.

Més enllà de l’avaluació de polítiques públiques específiques, Ivàlua participa de metodologies innovadores i experimentals, genera evidència per a la millora de les intervencions, facilita l’accés a aquest coneixement amb difusió i fa un seguiment de l’ús de l’avaluació. També comparteix coneixement i participa en projectes col·laboratius amb altres organitzacions i fa partícip al món de la recerca i les universitats, nacionals i internacionals, en el 60% dels seus projectes. Així mateix, també treballa per estendre la institucionalització de l’avaluació a les administracions públiques i les entitats del tercer sector social, imparteix formació sobre avaluació per a professionals de les polítiques públiques i contribueix a teixir una comunitat avaluadora a través del seu projecte Xarxa de professionals de l’avaluació.

Entre els projectes que duu a terme Ivàlua aquest 2023 en destaquen els següents:

Afers socials i desigualtat

Amb un 20% de persones en risc de pobresa a Catalunya, és prioritari entendre si les polítiques de rendes mínimes funcionen bé i testejar-ne de noves i innovadores. Dins d’aquest àmbit destaquem:

 • Renda Garantida de Ciutadania (RBC): Política clau del govern amb un pressupost de 526 milions d’euros al 2022. Ivàlua n’analitza el seu disseny i la seva implementació: Arriba la transferència a les persones a qui ha d’arribar? Aconsegueix que les persones perceptores surtin de la situació de pobresa? Promou la seva autonomia i integració laboral?
 • Pilots Renda Bàsica Universal (RBU) i  Ingrés Mínim Vital (IMV): Polítiques de la Generalitat i del Govern d’Espanya respectivament, sobre les que Ivàlua ha participat en el disseny dels pilots, proposant en el cas de la renda bàsica i en col·laboració amb acadèmics de l’MIT, UPF i UAB, un doble disseny experimental innovador i rigorós, i col·laborant amb el CEMFI en el disseny del pilot de l’IMV.
 • Polítiques de prevenció de pobresa enfocades a menors: Intervencions com el servei socioeducatiu d’infància o l’estratègia catalana per a l’acollida i inclusió dels infants i joves emigrats sols -també de la Generalitat- tenen l’objectiu d’incrementar la cohesió social mitjançant la inserció dels menors en la societat. L’avaluació ens permet entendre fins a quin punt les polítiques estan ben dissenyades i implementades a fi de que s’arribi a aquest objectiu.
 • Projecte Què funciona en cures de llarga durada?: Projecte en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Quins son els grans reptes en cures de llarga durada a Catalunya? Quines polítiques s’han aplicat arreu? Com ens poden ser útils?

Educació

Els problemes relacionats amb l’educació s’enfoquen des de diferents àmbits i perspectives, i a Ivàlua treballem en diversos projectes:

 • Pla d’educació digital de Catalunya: El govern va apostar pel Pla d’Educació Digital de Catalunya -dotat de 247 milions d’euros l’any 2022- que ha d’aconseguir un augment de les competències digitals dels alumnes, professorat i centres. L’objecte d’estudi de l’avaluació encarregada a Ivàlua és saber si això s’aconsegueix: A quina edat comencen els desavantatges cognitius? Quines polítiques tenen la capacitat de pal·liar-los? Com funciona el pla per reduir la bretxa digital?
 • Formació professional: Ivàlua està ajudant a l’agència de formació FPCAT a definir una estratègia per avaluar la formació professional a Catalunya, així com una bateria d’indicadors per veure com evoluciona el sistema. Què s’està fent per revalorar la formació professional? Com funciona el sistema FPCAT? Com es pot avaluar el seu funcionament?
 • Projecte Què funciona contra la Pobresa? Àmbit Pobresa Infantil: Juntament amb UNICEF i el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat, i amb col·laboració acadèmica de la UB, el projecte examina l’efectivitat de les polítiques contra la pobresa infantil, tals com els programes d’educació dels 0 als 3 anys, l’obesitat infantil, entre altres.

Ocupació

 • Ajuts a empreses, autònoms i persones treballadores arran de la pandèmia de la COVID-19: La pandèmia va tensar la corda en el mercat laboral, amenaçant la supervivència d’empreses i autònoms, així com la capacitat adquisitiva de les persones treballadores. Entre 2020 i 2021, la Generalitat va atorgar diferents ajuts a empreses, autònoms i persones treballadores per un valor de 1.900 milions d’euros, i des d’Ivàlua n’analitzem la implantació i l’impacte dels ajuts de més quantia -que sumen un total de 1000 milions d’euros:- per entendre si el procés d’atorgament ha funcionat i valorar el seu impacte en empreses, persones treballadores i autònomes.
 • Polítiques d’ocupació pel Servei d’Ocupació de Catalunya: Quins son els col·lectius a qui costa més trobar feina? Com funcionen les polítiques d’activació laboral actuals? Com es pot innovar per fer-les més efectives? Aquestes preguntes son les que resumeixen les avaluacions que fem pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de millorar la taxa d’ocupació del nostre país.

Habitatge

 • Projecte Què funciona en habitatge?: Malgrat les polítiques públiques existents en matèria d’habitatge, les situacions de vulnerabilitat i d’emergència habitacional no deixen de créixer. Entre 2013 i 2020, el preu del lloguer ha pujat un 42% a Barcelona i un 35% a Catalunya. Per tant, urgeixen polítiques contundents per fer-hi front. Ivàlua hi contribueix amb aquest projecte per tal d’entendre quines polítiques -d’accés a l’habitatge, d’impostos i tributs, i de control de mercat- funcionen o tenen potencial per fer-ho.
 • Ivàlua ha realitzat en els darrers anys altres avaluacions de la mateixa temàtica, tals com Primer la Llar, alguns beneficis fiscals d’habitatge, l’impost dels habitatges buits, el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge, o la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Catalunya.  

Salut

 • Projectes d’avaluació sobre salut en col·laboració amb AQUAS: En l’àmbit de Salut, Ivàlua compta amb la col·laboració d’AQuAS, l’agència d’avaluació de salut del Govern, amb qui compartim projectes, dades, i propostes de millora. Actualment s’està treballant en temes relacionats amb el benestar emocional, així com l’atenció sociosanitària.
 • Programes Pla Escoles lliures de Violència del Departament d’Educació i Barnahus: Ivàlua també ajuda a avaluar les necessitats, disseny i implementació de programes que, si bé no son estrictament de salut, estan relacionats amb violències sexuals i violències a les escoles. Aquest és el cas del Pla Escoles lliures de Violència del Departament d’Educació, així com els centres Barnahus, una aposta del departament de Drets Socials del Govern per un projecte basat en l’evidència que unifica tots els passos en el procés penal d'abús a infants i donar d’aquesta manera resposta a la llei 14/2010 de creació d’estructura per a menors.

Polítiques transversals mediambientals i de gènere

 • Polítiques mediambientals: L’emergència climàtica només es pot combatre amb rigor i evidència, aplicant polítiques públiques efectives i eficients. Què funciona en polítiques ambientals? Com es dissenyarà el proper Pla d’Agricultura Ecològica? Com ha funcionat l’impost als grans establiments comercials?
 • Polítiques d’igualtat de gènere: En col·laboració amb l’Agència de Joventut de Catalunya del Departament de Drets Socials impulsem el projecte Què funciona en gènere i joventut? També avaluem si els programes d’assistència actuals com la Renda Garantida de Ciutadania tenen en compte la perspectiva de gènere, i per tant, si son adequats per promoure l’autonomia i participació activa de les dones beneficiàries, que tenen una situació de partida molt diferent a la dels homes.

Administracions públiques i institucionalització de l’avaluació

 • Avaluacions a la Generalitat: Avaluem el disseny del Pla de Govern de la Generalitat, així com el seu pla de Govern Obert i de cooperació, amb l’objectiu que es tingui l’avaluació present des del primer dia de legislatura.
 • Avaluacions a la Diputació: Avaluació del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona, instrument dotat de 260 milions d’euros pel 2021-2024 i que articula el suport a la inversió dels ens locals de la província de Barcelona.
 • Assessorament al la taula del tercer sector social: Assessorament per efectuar un pla d’avaluació amb la taula d’entitats del tercer sector social.

 

Pla Anual d'Actuacions

Pla Estratègic d'Ivàlua 2022-25