Federico Todeschini

Analista
Federico Todeschini

Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (2010) i Llicenciat en Economia per la Universidad Nacional de Rosario (2002). És analista d’Ivàlua des de l’any 2011 on ha participat recentment en projectes d’avaluació com el Mobilitza’t mobile, Fons Social d’Ajuts a Infants 0-16, Servei d’Atenció de Deutes de l’Habitatge, la Pobresa Energètica a Catalunya, el projecte pilot B-Mincome i la Renda Garantida de Ciutadania. La seva línia d’especialització són les tècniques quantitatives aplicades a l’avaluació d’impacte i d’implementació de polítiques de benestar, educació i activació laboral. És professor associat del Departament d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra per a la càtedra d’Econometria, i autor i coautor de diversos articles centrats en aspectes relatius a l'economia de la salut, economia laboral, educació, benestar i finances. Ha estat assessor de l'adjunt al Cap de Gabinet de Ministres d'Argentina i consultor del Banc Inter-Americà de Desenvolupament. El seu principal camp de recerca és l’avaluació de polítiques públiques, especialment en el camp de les polítiques actives d’ocupació, de benestar i educatives.