Butlletí de novetats

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Presentada públicament l’Avaluació del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI)

L’ 1 de juliol de 2010 la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i Ivàlua han presentat públicament l’avaluació del PIRMI en el període 1998 - 2008.

Segons l’avaluació, un 41% de les llars  beneficiàries de la Renda Mínima  d’Inserció  a Catalunya  s’estan menys de 2 anys en el programa, mentre que un 28% abandona el  PIRMI després de dos anys d’estada i un 24,5, un cop passats 6 anys  rebent la prestació, encara  tenen necessitat d’aquest ajut social per sobreviure.  El 13,5% de les llars que surten del programa tornen a entrar al llarg dels 4 anys posteriors a la sortida, si bé aquesta proporció es redueix al 10,7% en les llars que surten per inserció laboral. 

Un 38% de les sortidesdel PIRMI es fan per inserció laboral. Tanmateix, les taxes de participació laboral de les llars que surten del programa per aquest motiu es mantenen per sota del 70 % al llarg dels 4 anys posteriors a la sortida. 

L’avaluació ha estat realitzada per David Casado, analista d’ivàlua i responsable del projecte, acompanyat per Jaume Blasco –també analista d’Ivàlua- i Lluís Ferrer. 

La presentació s’ha celebrat a la sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i hi han assistit 125 persones procedents de l’Administració, d’entitats del tercer sector social i món acadèmic.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Quarta reunió plenària de la Xarxa d’unitats d’anàlisi i avaluació de les administracions catalanes

El dia 16 de juny va tenir lloc a la seu d’Ivàlua la quarta reunió plenària de la Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació de les Administracions Catalanes. Hi van assistir 31 persones provinents de 3 ajuntaments, 11 departaments de la Generalitat, una diputació, una agència pública i d’Ivàlua. 

A la reunió es van presentar els avenços i primers resultats dels dos grups de treball constituïts a principis de 2010 –el GT1, sobre l’elaboració de plans d’avaluació, i el GT2, sobre metodologia aplicada d’avaluació econòmica- i es va anunciar la posada en marxa d’un tercer grup a partir de setembre, el GT3, sobre transparència i difusió de les avaluacions. 

A la reunió també es va presentar com a estudi de cas el Pla d’Estudis i Avaluacions del SOC, a càrrec del Sr. Francisco Ramos, representant del Servei d’Ocupació de Catalunya a la Xarxa. 

Finalment, Ivàlua va presentar un espai de treball col·laboratiu en entorn extranet per a la Xarxa i els grups de treball, en el marc del portal de recursos per a l’avaluació, i les línies d’assessorament i avaluació de l’Institut per al 2011.

Presentació de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)

El 8 de juny de 2010 es presenta públicament a IESE l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS). La nova Agència és el resultat de la modificació de la denominació i dels Estatuts de l’ Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, acordada pel Govern de la Generalitat el 15 de juny de 2010.

La modificació dels Estatuts implica, d'una banda, una consolidació i ampliació de funcions que ja tenia encomanades l’AARTM en avaluació de les tecnologies i de la recerca i en avaluació de la qualitat de l'atenció sanitària a Catalunya.  Entre les noves funcions que se li assignen en aquests àmbits destaquen, lligades a l'objectiu de millora de la qualitat assistencial, el desenvolupament i l'adaptació d'indicadors, instruments i tècniques de control dels processos i resultats de l'atenció sanitària i el disseny d'estratègies de monitoratge de la qualitat en la provisió de serveis assistencials.

D'altra banda, se li assigna un nou objectiu: proveir al sistema sanitari de cobertura pública de Catalunya de les infraestructures i serveis de les tecnologies de la informació i comunicació que permetin compartir el coneixement que el sistema sanitari català en el seu conjunt requereix per a la millora de la qualitat en la prestació assistencial i en la gestió dels serveis sanitaris.

Novetats sobre avaluació al món

Reunió del grup de treball d’àmbit estatal sobre avaluació de polítiques públiques a Oviedo el dia 12 de juliol

Es tracta de la primera reunió presencial del grup de treball sobre avaluació de polítiques públiques de la Xarxa interadministrativa de qualitat en els serveis públics, després de 7 mesos de treball conjunt, per posar en comú el progrés dels seus diversos subgrups constituïts a principis de 2010. Aquests subgrups tracten de manera monogràfica, i amb diferents graus d’intensitat, els àmbits següents relacionats amb l’avaluació: recursos metodològics, oferta formativa, avaluació de la formació, implicació de la direcció, formalització d’encàrrecs d’avaluació, xarxes internes, plans d’avaluació, i projectes d’avaluació conjunts. Fins ara, els diversos subgrups han treballat en dos entorns virtuals, l’un facilitat pel Govern basc i l’altre el Portal de recursos per a l’avaluació d’Ivàlua. 

La finalitat del grup de treball és aflorar, sistematitzar i compartir informació, estratègies i activitats per a la promoció i el reforçament de l’avaluació de les polítiques públiques. Ivàlua lidera aquest grup de treball en avaluació de polítiques públiques en què hi participen l’Agència estatal d’avaluació de polítiques públiques i qualitat dels serveis, diversos òrgans del governs de les comunitats autònomes amb responsabilitats en matèria d’avaluació de les polítiques públiques o interessats a desenvolupar aquesta pràctica, i la Federació espanyola de municipis i províncies. 

El grup es constituí al novembre de 2009 a Logronyo amb motiu de la Trobada de la Xarxa interadministrativa de qualitat en els serveis públics i de la celebració de la Segona conferència estatal de qualitat en els serveis públics. La propera reunió del grup de treball sobre avaluació de polítiques públiques a la ciutat d’Oviedo s’emmarca en una nova trobada d’aquesta Xarxa els dies 12 i 13 de juliol.

“The Global Evaluation Conclave: Making Evaluation matter”, The Lalit Hotel, New Delhi, India, del 25 al 29 d’octubre de 2010

Making Evaluation Matter” ("Fer que l'avaluació sigui important”) és el tema d’aquest primer conclave sobre avaluació que es celebrarà a Nova Delhi, Índia, del 25 al 29 d'octubre de 2010, amb la intenció que es converteixi en un esdeveniment de caràcter regular en el calendari global de l’avaluació.

El tema del conclave es centra en un model d'avaluació que inclogui aspectes relacionats amb la   pertinència de l’avaluació i amb la importància del context en les avaluacions, així com amb un clar convenciment de que l'avaluació ha de servir als ciutadans, al desenvolupament i als decisors polítics. Enlloc de partir dels mètodes, en el conclave s'examinaran qüestions més generals com l’ús i preguntes d'avaluació, i com la comunitat avaluadora les ha d’incorporar a través de la innovació metodològica. 

Aquest esdeveniment atraurà a experts de tot el món que participen en recerca avançada en avaluació, tant en aspectes teòrics com pràctics, que busquen oportunitats per desenvolupar la seva manera de pensar cap a noves direccions i que estan interessats en la seva aplicació en un context d'Àsia Meridional. La trobada també inclourà en els debats els principals teòrics del desenvolupament, activistes i polítics del sud d'Àsia per tal d’integrar les qüestions relacionades amb el desenvolupament i el seu context actual, a les quals l'avaluació ha de donar resposta.

Presentada l’avaluació dels crèdits de suport a la reducció de la pobresa del Banc Mundial realitzada per el Grup Independent d’Avaluació

Els crèdits de suport a la reducció de la pobresa (PRSC-Poverty Reduction Support Credit) són un dels principals instruments del Banc Mundial per donar suport als països en desenvolupament. Els PRSC es van introduir a principis de 2001 en el context de canvis globals en l'arquitectura de l'ajut al desenvolupament, que reconeixia la importància del control nacional, el compromís dels governs per a introduir reformes, i les múltiples dimensions en la reducció de la pobresa. En comparació amb els préstecs d'ajust anterior, els PRSC pretenien relaxar els criteris de condicionalitat, proporcionar uns ajuts de caràcter anual previsibles, i enfortir els processos pressupostaris en els sistemes basats en resultats.

L'avaluació dels crèdits de suport a la reducció de la pobresa del Banc Mundial realitzada pel Grup Independent d’Avaluació del Banc Mundial (IEG – Independent Evaluation Group) assenyala que els PRSC han funcionat bé i que van incorporar en el disseny i implementació molts dels canvis previstos, incloent una major implicació dels països receptors, la flexibilització de la condicionalitat, i un canvi d'enfocament cap a la gestió del sector públic i la prestació de serveis als pobres. Per enfortir encara més l'impacte dels PRSC, l’IEG recomana simplificar el llenguatge de la condicionalitat, la sincronització dels processos interns del Banc Mundial amb els del país receptor i amb els processos de donació, el suport a la política de desenvolupament de préstec i crèdits mitjançant l'ús del diagnòstic del creixement en favor dels pobres, i l'enfortiment dels sistemes orientats a resultats. 

Amb motiu de les vacances d’estiu la propera edició del Butlletí serà la corresponent al mes de setembre.

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació

 

From policies to results: developing capacities for country monitoring and evaluation systems / Segone, Marco, ed. .-- New York: UNICEF, 2010.

Avaluació

 

Avaluació - Metodologia

 

Manuel de l'évaluation des politiques publiques / Vollet, Dominique; Hadjab, Farid .-- Versailles: Quae, 2008.

Avaluació - Metodologia

 

Catalunya - Política de joventut

 

Interculturalitat en les polítiques locals de joventut / Alberich, Neus; Ndiaye, Mawo .-- Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2010.

Catalunya - Política de joventut ; Multiculturalisme

 

Educació - Avaluació

 

Pla d'avaluació .-- Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2005.

Educació - Avaluació

 

Empreses - Direcció i administració - Presa de decisions

 

Hard facts, dangerous half truths and total nonsense: profiting from evidence-based management / Pfeffer, Jeffrey; Sutton, Robert I. .-- Boston: Harvard Business School, 2006.

Empreses - Direcció i administració - Presa de decisions

 

Protecció de dades

 

La Protecció de dades en estats federals i plurinacionals .-- Barcelona: Agència Catalana de Protecció de Dades, 2010.

Protecció de dades