Butlletí de novetats

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Nova edició del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques 2010

Ha finalitzat el període de preinscripció a l’edició 2010 del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques, que Ivàlua organitza i imparteix en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Davant l’elevat nombre de sol·licituds, 160 per a 25 places, enguany també realitzarem 3 edicions del Cicle per donar la màxima resposta possible a l’elevada demanda. En aquesta ocasió seguirem prioritzant la formació de directius, comandaments i tècnics de les administracions autonòmica i local catalanes, que s’afegiran a les 89 persones d’aquests perfils formades en les 3 edicions del Cicle realitzades l’any 2009.

El Cicle es composa de 6 seminaris: el primer consisteix en una introducció general als conceptes, utilitat, enfocaments i mètodes de l’avaluació de polítiques públiques. Segueixen 4 seminaris sobre l’avaluació de necessitats socials, l’avaluació del disseny i la implementació de polítiques públiques, l’avaluació de l’impacte i l’avaluació econòmica. El Cicle es tanca amb un seminari – taller d’aplicació pràctica dels conceptes i mètodes apresos a un projecte d’avaluació.

Presentats els informes d’avaluació realitzats l’any 2009

L’any 2009 Ivàlua va dur a terme quatres projectes d’avaluació corresponents als Plans d’ocupació gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, al Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, al Pla Nacional de Joventut de Catalunya i al Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana.

Entre finals de 2009 i gener de 2010 tots els informes s’han presentat als grups de direcció de les avaluacions, constituïts pels màxims responsables dels programes avaluats i d’Ivàlua. Els informes complerts, junt amb els resums executius i una nota breu de presentació es troben disponibles en el portal de recursos per a l’avaluació.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Posta en marxa de grups de treball a la Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació de les administracions catalanes

La Xarxa d’Unitat d’Anàlisi i Avaluació de les administracions catalanes ha decidit posar en marxa grups de treball sobre els temes següents:

  • Grup 1: Definició de plans d’avaluació: requeriments, criteris i mètodes.
  • Grup 2: Metodologia aplicada d’avaluació econòmica.
  • Grup 3: Transparència, publicitat i impacte dels resultats de les avaluacions.

Cada grup, constituït per diversos professionals de les administracions autonòmica i local membres de la Xarxa que s’hi han adscrit de forma voluntària, treballarà en el desenvolupament d’unes directrius específiques en cada àmbit, que posteriorment es difondran a través del portal de recursos per a l’avaluació. En el cas del Grup 2, es partirà de la Guia sobre avaluació econòmica desenvolupada per Ivàlua el 2009.

Si esteu interessants en incorporar-vos a la Xarxa, podeu sol·licitar-ho mitjançant e-mail

Seminari sobre avaluació realista organitzat per l’Associació Catalana de Gestió Pública

L’Associació Catalana de Gestió Pública (ACGP), en col·laboració amb la resta d’entitats promotores de la Conferència d’Avaluació de Polítiques Públiques celebrada el 2009, va organitzar el Seminari L’anàlisi del context local en un programa multidisciplinari (salut i serveis socials) emprant l’enfocament de l’avaluació realista”, celebrat a ESADE el passat 15 de febrer.

El seminari va anar a càrrec d’Ana Manzano, investigadora del Departament de Sociologia i Política Social de la Universitat de Leeds (Regne Unit), i va anar seguit d’un col·loqui sobre “Els reptes i els propers passos vers l’impuls de l’avaluació en la gestió i les polítiques públiques a Catalunya”.

Novetats sobre avaluació al món

Un estudi de la Universitat Carlos III de Madrid registra millores en la situació de l’avaluació a Espanya

L’estudi, realitzat per Verónica Viñas i titulat “The European Union Drive towards Public Policy Evaluation. The Case of Spain” (Evaluation, 2009, vol. 15, nº4) conclou que la situació de l’avaluació a Espanya ha millorat en els darrers 15 anys, degut fonamentalment a l’ ingrés de l’Estat a la Unió Europea l’any 1986. Altres factors que han contribuït a aquesta millora, segons l’autora són la descentralització política i administrativa, l’ increment de la pressió social per a la millora dels serveis públics, el creixement de la despesa pública i l’actual contracció pressupostària.  

Segons l’autora, professora de la Universitat Carlos III de Madrid, actualment alguns polítics i gestors públics estan assumint l’avaluació de programes i serveis públics com quelcom habitual i útil per a la modernització de les administracions públiques, més enllà de la seva eventual obligatorietat. Tanmateix, diu, “encara queda molt per a que en aquest país l¡avaluació sigui considerada un element crucial en el disseny i implementació de la presa de decisions públiques”.

Més informació: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/evaluacion_politicas_ue

S’obre el període de presentació de comunicacions i ponències a les conferències anuals de les societats europea i americana d’avaluació

Ja s’ha obert el període de presentació de propostes de comunicacions i ponències a la Conferència anual de la Societat Europea d’Avaluació, que se celebrarà a Praga els dies 6 a 8 d’octubre de 2010, i a la Conferència anual de la Societat Americana d’Avaluació, que se celebrarà a San Antonio (Texas, EUA) els dies 10 a 13 de novembre de 2010.

Els terminis finalitzen el 30 d’abril en el cas de la EES i el 19 de març en el cas de l’AEA.

Nou blog d’intercanvi d’experiències i recursos entre avaluadors – AEA365

La Societat Americana d’Avaluació ha posat en marxa un nou blog anomenat AEA365 amb la finalitat que serveixi com a espai d’intercanvi d’informació i recursos entre els avaluadors membres de l’Associació. Qualsevol avaluador registrat pot enviar un missatge al blog, en qualsevol moment del dia, explicant les seves experiències, informant d’un lloc web o d’un recurs que li ha semblat interessant o del que ha comprovat la utilitat. La resta d’avaluadors registrats rebran el missatge i els enllaços corresponents a través del seu correu electrònic.

 

Conferència virtual sobre metodologia d’avaluació

La Universitat de Witwatersrand, a Johanesburg (República de Sud Àfrica) organitza una conferència virtual sobre metodologia d’avaluació de programes els dies 7 a 9 d’abril de 2010. La Conferència vol combinar la presentació de ponències i estudis de cas amb tallers pràctics, i compta amb la participació d’avaluadors provinents de països desenvolupats i en vies de desenvolupament.

Formació online organitzada per la Claremont Graduate University

La Claremont Graduate University organitza sessions de formació en avaluació de tres hores de durada que es van realitzant periòdicament al llarg de l’any, impartides per professors de reconegut prestigi en avaluació, com són Stewart I. Donaldson, Michael Scriven entre d’altres.

Noves adquisicions del Centre de documentació

Ajuda econòmica - Avaluació

 

The Impact of economic policies on poverty and income distribution: evaluation techniques and tools / Bourguignon, François, ed.; Pereira da Silva, Luiz A., ed. .-- New York: Oxford University Press, 2003.

Ajuda econòmica - Avaluació ; Avaluació - Metodologia

 

Avaluació en programes socials

 

Evaluating social programs and problems: visions for the new millennium / Donaldson, Stewart I.; Scriven, Michael .-- London: Lawrence Erlbaum Associates, 2003.

Avaluació en programes socials

 

Avaluació - Metodologia

 

Avaluació de la implementació / Lázaro, Blanca; Obregon, Isidre .-- Barcelona: Ivàlua. Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, 2009.

Avaluació - Metodologia

 
 

Avaluació d'impacte / Blasco Julià, Jaume; Casado, David .-- Barcelona: Ivàlua. Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, 2009.

Avaluació - Metodologia

 
 

Avaluació econòmica / Parera, Maria Antònia .-- Barcelona: Ivàlua. Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, 2009.

Avaluació - Metodologia

 

Mobilitat obligada per treball - Avaluació

 

Estudi sobre la metodologia d'avaluació de propostes en l'àmbit de la mobilitat ocupacional / Riudor i Pons, Xavier, dir. .-- Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008.

Mobilitat obligada per treball - Avaluació

 

Participació política

 

Strong democracy: participatory politics for a new age / Barber, Benjamin .-- Berkeley: University of California Press, 2003.

Participació política

 
 

Deepening democracy: institutional innovations in empowered participatory governance / Fung, Archon; Wright, Erik Olin .-- London: Verso, 2003.

Participació política