Butlletí de novetats

Desembre ,2012

Novetats d’Ivàlua

Curs d'introducció a l'Avaluació Econòmica

El passat 14 de novembre va iniciar-se la primera edició del curs d’introducció a l’avaluació econòmica, organitzat conjuntament per Ivàlua i el Departament d’Economia i Coneixement. La sessió inaugural va comptar amb la participació del Sr. Albert Carreras, Secretari d'Economia i Finances, del Sr. Ivan Planas, Director General de Seguiment i Avaluació de Polítiques d'Estabilitat i Creixement,  i del Sr. David Casado, analista d'Ivàlua. Tots tres varen emfatitzar la importància que l’avaluació econòmica pot tenir en un context com l’actual, on la manca de recursos obliga a disposar d’instruments que permetin avaluar, de forma clara i rigorosa, el retorn que la societat obté de les diverses inversions i programes finançats amb fons públics.

Han seguit el curs un total de 25 persones, amb bagatges formatius diversos, provinents de tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya. El curs ha tingut una durada de 30 hores i va finalitzar el passat dia 21 de desembre, després de 10 sessions formatives impartides pels doctors en economia Ivan Moreno i Josep Maria Raya, analista de l’Autoritat Catalana de la Competència el primer, i professor de la UPF i de l’Escola Universitària del Maresme el segon. El curs ha constat de cinc sessions teòriques on s’han tractat les principals característiques de l’avaluació econòmica, amb un especial èmfasi en l’anàlisi cost-benefici, així com de cinc sessions pràctiques on s’han presentat sengles avaluacions econòmiques dutes a terme, per exemple, en els àmbits de les infraestructures, la sanitat o el turisme.  

Arran de la bona acollida del curs, està previst portar-ne a terme una segona edició durant el primer trimestre de 2013. Així mateix, un cop es completin les tasques d’edició i maquetació, també està prevista la difusió pública i gratuïta, a través de la web d’Ivàlua,  del manual introductori que els professors Moreno i Raya han  elaborat com a material de suport al curs.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

L'ACUP presenta l'informe 'Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes'

El president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc X. Grau, acompanyat del secretari de l'ACUP i rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i del director general d'universitats de la Generalitat de Catalunya, Lluís Jofre, van presentar el passat dilluns 17 de desembre l'informe Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes a l'edifici del rectorat de la UB. L'informe, plantejat amb voluntat de continuïtat, analitza diferents aspectes de la recerca i la innovació del sistema universitari català amb l'objectiu d'esdevenir testimoni del compromís de les universitats de Catalunya amb el país. 

Aquest informe posa de manifest que la producció científica de Catalunya, especialment la que aporten les universitats públiques catalanes, representa un 0,7% de la ciència mundial. I en el rànquing de l'impacte mitjà del sistema d'investigació, Catalunya se situa al sisè lloc dins de l'Europa dels 15, per davant d'Espanya.

FONT: ACUP

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

Nova edició del Máster Iberoamericano en Evaluación de Políticas Públicas

La Universidad Internacional de Andalucía iniciarà el proper 25 de febrer la VIa edició del Máster Iberoamericano en Evaluación de Políticas Públicas. El curs s’adreça a professionals del sector públic relacionats amb la gestió, execució, seguiment i avaluació de les polítiques públiques; a professionals d’organismes internacionals, i a graduats universitaris que vulguin treballar en l’àmbit de la gestió pública.

El curs consta de 6 mòduls distribuïts en una fase virtual i en una fase presencial, amb continguts que donen una visió panoràmica de l’avaluació de polítiques i programes, i els principals enfocaments, mètodes i tècniques. El Máster finalitza amb un mòdul d’experiències pràctiques d’avaluació i una fase posterior d’investigació en la que s’ha de desenvolupar un treball final.

FONT: Sociedad Española de Evaluación

Més informació

Reunió del Consell Rector de l’AEVAL

El passat 17 de desembre de 2012 es va constituir el nou Consell Rector de l’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios , segons disposa el seu propi Estatut,  que presidirà la senyora Ana Ma. Ruiz. Aquest és el màxim òrgan de govern de l’Agencia i compta amb representants dels Ministeris d’Hisenda i Administracions Públiques, Presidència i Afers Exteriors i Cooperació, sindicats i professionals independents de reconegut prestigi. També hi podran participar institucionalment, els representants de les comunitats autònomes que celebrin un conveni de col.laboració amb l’Agencia. Dins el Consell Rector es constituirà una Comissió Permanent i com a grups de treball, una Comissió Científica i Professional i una Comissió de Control. 

Podeu consultar la composició del Consell Rector aquí.

FONT: AEVAL

Nova estratègia d'informació del Departament de Salut del Regne Unit

El Departament de Salut del Regne Unit ha publicat un informe titulat The power of information: putting all of us in control of the health and care information we need, sobre el paper estratègic de la informació en els propers anys. Aquesta nova estratègia estableix un marc de deu anys per a transformar la política d’informació per al National Health Service, la salut pública i l'assistència social.

L’informe té tot un annex dedicat a la importància de la transparència d’informació del Departament de Salut i la seva estratègia a seguir pel que fa a les dades obertes.

FONT: Canal TIC Salut

Més informació

 

 

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Article al Washington Post argumentant la importància d’avaluar el resultat de les polítiques públiques http://ves.cat/bUYm

Better Evaluation: cada cop més eines per l’avaluació en espanyol http://goo.gl/wGyug

YEN i 3IE s’uneixen per generar evidència sobre l’ocupació per joves. Ho seguirem! http://goo.gl/sXc9b

'Transforming Low-Performing Schools' via Robert Slavin http://ves.cat/bPx

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Investigació quantitativa - Metodologia

  The Reviewer's guide to quantitative methods in the social sciences / Hancock, Gregory R., ed.; Mueller, Ralph O., ed. .-- New York: Taylor and Francis, 2010. Investigació quantitativa - Metodologia
 

Política pública - Avaluació

  Using science as evidence in public policy / Prewitt, Kenneth, ed.; Schwandt, Thomas A., ed.; Straf, Miron L., ed. .-- Washington: The National Academies Press, 2012. Política pública - Avaluació