Mireia Climent

Coordinadora d'Afers Generals
Mireia Climent

Diplomada en Turisme per la Universitat de Girona. Funcionària de carrera de la Generalitat de Catalunya. Es va incorporar a Ivàlua al juny de 2017 com a coordinadora d’Afers Generals donant suport administratiu a la Direcció Executiva i a la Responsable d’Administració en la gestió comptable, de personal i en el manteniment i la seguretat de les instal·lacions; així mateix organitza i gestiona els esdeveniments, col·labora amb el responsable de comunicació i vetlla per donar rellevància a l’activitat de la institució. Anteriorment ha estat la responsable d’una oficina de registre a un dels departaments de la Generalitat de Catalunya.