Marçal Farré

Analista
Marçal Farré

Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (2008) i Màster en Polítiques Públiques per la Universitat Pompeu Fabra i la Johns Hopkins University (2011). És analista d'Ivàlua des d'octubre de 2016, on coordina l’avaluació del Pla de Barris de Barcelona, participa en l’avaluació de diversos programes  de l'àmbit social i realitza assessoraments d’avaluabilitat a entitats públiques i del tercer sector. És professor associat al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, on imparteix una assignatura sobre avaluació de polítiques públiques. Ha estat assistent de recerca a l'IESE Business School en matèria d'innovació i organització de serveis sanitaris (2011-2013). Ha treballat a la Fundació Pere Tarrés (2013-16), com a consultor i avaluador de projectes del tercer sector social, i ha col·laborat en el disseny de sistemes de seguiment de polítiques públiques amb Bring On S.L (2015-16).