Anna Segura

Analista
Anna Segura

Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i Màster en Desenvolupament i Creixement Econòmic per les universitats Carlos III de Madrid i Lunds Univeristet de Suècia (2014). És analista d’Ivàlua des d’octubre de 2016, on treballa principalment en projectes orientats a determinar l’impacte de polítiques socials o a estimar les necessitats socials a les que les polítiques públiques volen donar resposta. És professora associada del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra on ha impartit anàlisi de polítiques públiques i actualment imparteix una assignatura d’econometria. Prèviament ha treballat com a assistent de recerca a la Universitat Autònoma (2011-2012) i a Innovations for Poverty Action (2014-2016), on ha participat en diverses avaluacions d’impacte en els àmbits de la inclusió financera i la participació política a Colòmbia i Uganda. Ha sigut consultora per a vàries institucions internacionals, entre les que destaquen el Banc Mundial, Warwick University, la Universidad del Pacífico de Perú o Social Impact.