Curs Introducció a l'avaluació econòmica de polítiques públiques

Adquirir els conceptes i les metodologies de l'avaluació econòmica com una part de l'avaluació de polítiques públiques així com estudiar casos il·lustratius, amb una especial èmfasi a les anàlisis cost-efectivitat i cost-benefici. Donar a conèixer l'Informe d'Impacte pressupostari, econòmic i social. Es dirigeix a professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic.

El curs s’estructura en 6 sessions de cinc hores de durada. Per la darrera sessió els assistents al curs prepararan un petit cas d'avaluació econòmica en l'àmbit en el qual hi estiguin interessats.

El material formatiu de suport inclou les presentacions de les sessions, els casos i exercicis pràctics i les lectures de referència, bibliografia i webgrafia.

Professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic.

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions.

ÁLVARO CHOI DE MENDIZÁBAL
Professor agregat de la UB

Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona. Diploma d’Estudis Avançats en Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic. Llicenciat en Economia per la UB. Llicenciat en Dret per la UB. Investigador a l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) i al Grup Interdisciplinari de Polítiques Educatives (GIPE). És Thomas J. Alexander Fellow de l’OCDE i Honorary Research Associate de Universiy College London. Les seves línies de recerca són l’economia de l’educació, l’economia pública, l’economia laboral i l’avaluació de polítiques públiques. Ha publicat els resultats de la seva activitat investigadora en nombrosos articles a revistes científiques, llibres i capítols de llibre. Ha participat en diversos projectes de recerca, així com en activitats de consultoria.

Documents adjunts

Cursos relacionats

  • Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Curs de Contractació pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Official Master’s Degree in Political Science | Universitat Autònoma de Barcelona