Formació introductòria

L’objectiu d’aquesta formació és familiaritzar-se amb conceptes, mètodes i aplicacions de l’avaluació, aprendre a analitzar treballs d’avaluació de manera crítica, entendre com es poden utilitzar els resultats d’una avaluació per tal de preveure el rendiment d’un programa o millorar-lo, i saber com enfocar de forma apropiada un pla d’avaluació per valorar la implementació i l’eficàcia d’una política o programa.

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet