Recursos

Posar a disposició de les administracions públiques catalanes i del tercer sector recursos d’informació i metodològics sobre avaluació de polítiques públiques i fer visible l’oferta externa de coneixement avaluador existent a universitats, centres de recerca i entitats privades, en tota la seva riquesa i diversitat, és un dels nostres objectius

Fa més de 40 anys que es fan avaluacions de polítiques públiques a països d’arreu del món. En aquest període, la comunitat avaluadora i les institucions públiques que han avançat més en matèria d’avaluació han produït multitud de materials, guies pràctiques, directrius, etc., al respecte. Ivàlua vol facilitar l’accés a recursos d’informació i metodològics disponibles per fer avaluació de polítiques públiques, així com el coneixement de l’oferta avaluadora existent actualment a Catalunya i, en la mesura del possible, en l’àmbit espanyol i internacional.

 

Guies pràctiques d'avaluació

Facilitar a les administracions públiques i a les entitats del tercer sector català recursos metodològics en matèria d'avaluació adaptats al nostre entorn és un dels objectius d'Ivàlua. Per això hem editat una quinzena de guies sobre mètodes i tècniques d’avaluació.

 

Avaluabilitat

A casa nostra cada cop són més les persones que avaluen o desitgen avaluar les polítiques públiques en les que prenen part. Tanmateix, no sempre es donen les condicions que garanteixen que l’avaluació es podrà dur a terme, ni que permetin generar coneixement de qualitat i útil per a la millora de la presa de decisions.

L’anàlisi de l’avaluabilitat permet identificar, en un moment determinat, si una política concreta reuneix les condicions per ser avaluada, i ajuda a planificar l’avaluació amb la mirada posada en l’aprenentatge i la millora presa de decisions.

El protocol d’avaluabilitat és una eina dirigida a professionals que tenen responsabilitat en les polítiques públiques i del tercer sector social i que es plantegin emprendre una avaluació. El seu objectiu és contribuir a conèixer millor l’avaluabilitat d’una determinada política per decidir si és convenient dur a terme una avaluació, així com facilitar la millora en el seu disseny, planificació i implementació.

El protocol s’acompanya d’un programa informàtic que permet la seva aplicació de forma àgil i interactiva.

 

Què funciona?

Guies

 

A hores d’ara, existeix un important cos de coneixement científic que ens pot ajudar a respondre millor preguntes clau a l’hora de solucionar una problemàtica, com ara quines en són les arrels, quines intervencions han funcionat per solucionar-la i quins han sigut els mecanismes que han actuat.

En aquest context, les publicacions Què funciona? pretenen fer difusió de l’evidència disponible per promoure’n l’ús en la presa de decisions en el disseny de polítiques públiques.

Aquesta iniciativa impulsada conjuntament per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill té per objectiu la promoció de l’ús de l’evidència en la posada en marxa de polítiques, programes i projectes innovadors en el camp de l’educació.

Es publiquen periòdicament revisions de revisions d’evidència sobre un tema concret, es duen a terme seminaris restringits i oberts relacionats amb algun dels temes de la publicació, i es realitza una jornada anual de caràcter internacional sobre un dels temes explorats en les revisions.

En aquest document es revisa l’evidència internacional acumulada sobre l’efectivitat de diferents instruments de política familiar. El propòsit de la publicació és contribuir a informar la discussió sobre les polítiques de família, sobre els seus continguts, disseny i mecanismes, tot plegat amb la voluntat d’avançar cap a unes intervencions més efectives i eficients. 

Informe complet

Resum executiu

 

Altres recursos sobre mètodes i tècniques d’avaluació

 

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet