Guies avaluació

Fa més de 40 anys que es fan avaluacions de polítiques públiques a països d’arreu del món. En aquest període, la comunitat avaluadora i les institucions públiques que han avançat més en matèria d’avaluació han produït multitud de materials, guies pràctiques, directrius, etc. Facilitar a les administracions públiques catalanes l’accés a recursos d’informació i metodològics en matèria d’avaluació, adaptats al nostre entorn, és un dels nostres objectius

Publicacions pròpies sobre mètodes i tècniques d’avaluació

Primers passos per realitzar una avaluació

Ivàlua ha editat la Guia pràctica 1 – Com iniciar una avaluació: oportunitats, viabilitat i preguntes d’avaluació, on podreu trobar unes primeres indicacions sobre què és i per a què serveix l’avaluació, cinc passos previs per enfocar l’avaluació i un test per comprovar prèviament si l’avaluació és viable.

Enfocaments, mètodes i tècniques d’avaluació

 Ivàlua ha editat diverses guies sobre mètodes i tècniques d’avaluació en els àmbits següents: 


 

 

 

 

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet